آلودگی صوتی وسایل نقلیه

آلودگی صوتی وسایل نقلیه

جداکننده

 

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا: ۱۳۹۸