انیمیشن "یه چیزی..." رضا صادقی

انیمیشن آهنگ “یه چیزی میشه” رضا صادقی

به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جداکننده

 

تهیه کننده: حامد نورالهی
مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۳۹۹