تیزر مهار سیلاب در تهران

تیزر تلویزیونی «اقدامات شهرداری برای مهار سیلاب در تهران»

به سفارش: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، شرکت خاکریزآب

جداکننده

 
تیزر تلویزیونی «اقدامات شهرداری برای مهار سیلاب در تهران»
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۳۹۹