تیزر وبینار بیمارستان میلاد تهران

تیزر وبینار بیمارستان میلاد تهران

جداکننده

 

تیزر وبینار بیمارستان میلاد تهران

به سفارش: مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۴۰۰