ذرات معلق

ذرات معلق

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران

جداکننده

 

تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو

سال اجرا:  ۱۳۹۷