راه های اطلاع رسانی وضعیت آلودگی هوا

راه های اطلاع رسانی وضعیت آلودگی هوا

به سفارش شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران

جداکننده

 

تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو

سال اجرا ۱۳۹۷