ساماندهی صنایع و مشاغل تهران

ساماندهی صنایع و مشاغل تهران

سفارش دهنده: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر وابسته به شهرداری تهران

جداکننده

 

تهیه کننده: اینفوگرام

ایده و اجرا: مورف استودیو

سال اجرا:۱۳۹۷