سامانه پیشخوان محلات

سامانه پیشخوان محلات

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهرداری تهران

جداکننده

 

تهیه کننده: مجید فتاحی
مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا:  ۱۳۹۸