معرفی خطوط مترو تهران

معرفی خطوط مترو تهران

سفارش دهنده: شرکت بهره برداری متروی تهران

جداکننده

 

تهیه کننده: مجید فتاحی

مجری پروژه: مورف استودیو

سال اجرا:  ۱۳۹۸