موشن‌گرافیک سه‌بعدی آموزش کودکان در استفاده از وسایل عمومی شهری

موشن‌گرافیک سه‌بعدی آموزش کودکان در استفاده از وسایل عمومی شهری

جداکننده

 

موشن‌گرافیک سه‌بعدی آموزش کودکان در استفاده از وسایل عمومی شهری
به سفارش: شهرداری منطقه ۶ تهران
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۳۹۹