موشن‌گرافیک سه‌بعدی میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

موشن‌گرافیک سه‌بعدی میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

جداکننده

 

موشن‌گرافیک سه‌بعدی میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

به سفارش: شهرداری منطقه ۶ تهران
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۳۹۹