موشن‌گرافیک سه‌بعدی گزارش سوانح شرکت توزیع نیروی برق

موشن‌گرافیک سه‌بعدی گزارش سوانح شرکت توزیع نیروی برق

جداکننده

 

موشن‌گرافیک سه‌بعدی گزارش سوانح شرکت توزیع نیروی برق
به سفارش:
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۳۹۹