آلودگی صوتی وسایل نقلیه

موشن گرافیک آلودگی صوتی وسایل نقلیه موتوری

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

جداکننده

 

تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا: ۱۳۹۸