تاریخچه‌ی طرح ترافیک
تاریخچه‌ی طرح ترافیک

موشن‌گرافیک

سفارش دهنده: شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران

seperator

زمان: ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه

تاریخ اجرا : ۱۳۹۵