موشن گرافیک استروجی

موشن گرافیک داروی یائسگی استروجی

به سفارش: شرکت بهستان بهداشت

جداکننده

 

تهیه کننده: اینفوگرام
مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا: ۱۳۹۹