موشن گرافیک داشبورد سامانه مدیریت

موشن گرافیک داشبورد سامانه مدیریت

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهرداری تهران

جداکننده

تهیه کننده: مجید فتاحی

مجری پروژه: مورف استودیو

سال اجرا: ۱۳۹۸