موشن گرافیک راهکار حل مشکل آلودگی هوا

موشن گرافیک راهکار حل مشکل آلودگی هوا

جداکننده

 

به سفارش: شرکت Hyzen آمریکا
تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا: ۱۳۹۸