آلودگی صوتی فعالیت‌های ساختمانی

موشن گرافیک سه بعدی آلودگی صوتی فعالیت‌های ساختمانی

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

جداکننده

 
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۳۹۹