موشن گرافیک تفکیک پسماند

موشن گرافیک سه بعدی تفکیک پسماند

به سفارش: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

جداکننده

 
تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو
سال تولید: ۱۳۹۹