مهار سیلاب در میدان آزادی

موشن گرافیک سه بعدی «مهار سیلاب در میدان آزادی»

به سفارش: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، شرکت خاکریزآب

جداکننده

 
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال تولید: ۱۳۹۹