موشن گرافیک سه بعدی کیفیت هوای تهران

موشن گرافیک سه بعدی کیفیت هوای تهران

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

جداکننده

 

 

تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا ۱۳۹۷