موشن گرافیک سه بُعدی عملکرد لیفت تراک کشتی

موشن گرافیک سه بُعدی عملکرد لیفت تراک کشتی

جداکننده

 

به سفارش: شرکت کشتی‌سازی مَد کندالو قشم
تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا: ۱۳۹۸