سیاهه‌ی انتشار (نسخه دوم)

موشن گرافیک سیاهه‌‌ی انتشار ۲

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

جداکننده

 

تهیه کننده و مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا: ۱۳۹۸