حوزه‌ی آبریز چیتگر - کن

موشن گرافیک مجاری اصلی حوزه‌ی آبریز چیتگر – کن

به سفارش شرکت خاکریز آب (معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران)

جداکننده

 
موشن گرافیک مجاری اصلی حوزه‌ی آبریز چیتگر – کن
ترکیب موشن گرافیک دوبعدی و سه بعدی
تهیه کننده و مجری پروژه: استودیو مورف
سال اجرا: ۱۳۹۹