موشن گرافیک معرفی داروی کمپلکس آهن

موشن گرافیک معرفی داروی کمپلکس آهن

جداکننده

 

به سفارش: شرکت داروسازی تچرا
تهیه کننده : اینفوگرام
مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا: ۱۳۹۸