نمایشگاه یاد یار مهربان ۱۲
نمایشگاه یاد یار مهربان ۱۲

فیلم گزارشی

سفارش دهنده: شهرداری تهران تصویربرداری،مستندسازی و ساخت گزارش: استودیو مورف

seperator

زمان: ۸ دقیقه و ۲۹ ثانیه

تاریخ اجرا : ۱۳۹۴

  • دسته بندی : فیلم گزارشی