هشت ترفند ساده برای ساخت استاپ موشن

 

استاپ موشن یکی از تکنیک‌های متحرک‌سازی است که یک شی یا تصویر یا هر چیز دیگری را مقدار کمی حرکت می‌دهند و با دوربینی که ثابت شده باشد، از هر فریم عکس یا فیلم می‌گیرند. سپس با کنار هم چیدن عکس‌ها، به تصاویر حرکت می‌دهند.