ژورنال من
ژورنال من

دسته‌بندی: مجله مورف

تصویرگری کتاب کودک

 تصویرگری کتاب کودک برای اینکه تصویرسازها بتوانند در بخش ادبیات کودک به موفقیت برسند، نه‌تنها به مهارت بالایی در تصویرسازی و داستان‌سرایی بلکه ب...

ادامه مطلب

تأثیر رنگ در گرافیک محیطی

تأثیر رنگ در گرافیک محیطی ارتباطات عصر حاضر در فرم‌های گوناگونی و به یاری رسانه‌های متفاوتی شکل‌گرفته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که فرم های نوین ارتب...

ادامه مطلب